Informacija

Svim Makedoncima u Gradu Zagrebu, Makedoncima i makedonskim državljanima koji privremeno borave ili su se trenutno zatekli u Zagrebu, a imaju potrebe ili poteškoća zbog pandemije COVID-19 i/ili poteškoća zbog potresa neka se jave na brojeve telefona:+385 91 9489800 i  +385 99 2163947. (0-24).

Oštećenja se mogu prijaviti na broj tel.: 01/658-5138