Информација

На сите Македонци од Град Загреб, Македонци и македонски државјани кои привремено престојуваат или се во моментот затекнати во Загреб, а имаат потреба или потешкотии поради пандемија на COVID-19 и/или потешкотии поради замјотрес нека се јават на телефонските броеви +385 91 9489800 и +385 99 2163947 (0-24).

Оштетувањата можат да се пријават на тел. бр. 01/658 5138