5. Sjednica Vijeća

(09.02.2012.) 5. Sjednica Vijeća

Za 5. Sjednicu Vijeća predložen je slijedeći

 

Dnevni red

 1. Usvajanje Zapisnika sa (4.) četvrte sjednice
 2. Usvajanje Programa rada za 2012. godinu
 3. Odluka o prijenosu ovlasti na Predsjedništvo za realizaciju Programa rada za 2012. godinu
 4. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Vijeća makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba
 5. Izvješće Inventurne komisije
 6. Usvajanje Završnog računa za 2011. godinu
 7. Razno

 

 • Program rada za 2012. godinu je usvojen na prethodnoj Sjednici Vijeća, međutim
 • Vijeće ima obvezu dati i kratki sadržaj za svaki pojedini program koji je planiran. Komisija za Program rada je izradila Program rada na osnovu uputstava dobivenih iz Grada Zagreba Ureda Gradonačelnika i u Programu navela kratki sadržaj svakog planiranog programa, rokove izvršenja i sredsta potrebna za realizaciju pojedinih programa.
 • Na ovoj Sjednici je donesena Odluka o prijenosu ovlasti na Predsjedništvo  da donosi odluke za  realizaciju Programa rada za 2012. godinu.
 •  Donesena je i Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Vijeća, koja se morala napraviti da bi se izvršila registracija Vijeća u Ministarstvu uprave, i koja je poslana u Grad Zagreb Ured Gradonačelnika dana 10.02.2012. godine
 •             Prihvaćeno e Izvješće Inventurne komisije koja je formirana na 3. Sjednici Vijeća sa zadačom da izvrši godišnju inventuru. Komisija je informirala članove Vijeća o zakonskoj obvezi vršenja inventure i sa nađenim stanjem koje je prikazano u pet odvojenih lista i to: 1. Lista osnovnih sredstava, 2. Lista sitnog inventara, 3. Lista knjiga, 4. Lista registratora i 5. Lista izdanja Vijeća (knjige i DVD-a). Donesena je Odluka da se za sredstva koja nedostaju u Vijeću (kamera Olympus i fotoaparat Olympus) zaduži g. Anastas S. Odžakliesi, koji je dužan navedena sredstva vratiti u Vijeće.
 • Na ovoj Sjednici jednoglasno je usvojen Završni račun za 2012. godinu
 • Donesena je Odluka kojom se g. Anastas S. Odžaklieski zadužuje za nepravilno potrošena sredstva za reprezentaciju u iznosu od 4.086,00 kn a koja su potrošena u periodu od raspisivanja manjinskih izbora 19.05.2011. godine do konstituiranja novog saziva Vijeća 07.09.2011. godine. U tom periodu, a osnovu zakonskih propisa i dopisa Grada Zagreba Ureda Gradonačelnika, u Vijeću su se mogli plaćati samo troškovi t.z.v. „hladni pogon“ i plaća za izvršnu tajnicu. Ovom Odlukom se zadužuje Anastas S. Odžaklieski da naveden iznos vrati na račun Vijeća, u protivnom do podmirivanja ovog iznos neto nagrada koja mu sleduje se neće isplaćivati na njegov žiro račun već če se podmirivati ova njegova obveza.
 • Članovi Vijeća su informirani i za početne radnje koje su napravljene prije početka realizacije Programa izdavanje „Monografije o doprinosu Makedonaca u Domovinskom ratu“. Od Ministarstva obrane Republike Hrvatske zatraženo je da isto bude pokrovitelj Monografije.
 • Isto tako upućena su i pisma Vijećima makedonske nacionalne manjine u gradovima Puli, Rijeci i Splitu, predstavnicima makedonske nacionalne manjine u Zagrebačkoj, Sisačko-moslavačkoj, Zadarskoj, Primorsko-goranskoj, Osječko-baranjskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Splitsko-dalmatinskoj i Istarskoj županiji kako i za Grad Osijek, Zajednici Makedonaca u Republici Hrvatskoj, svim Makedonskim kulturnim društvima, Hrvatsko makedonskom društvu, Makedonsto-hrvatskom društvu, Makedonskoj udruzi žena, Matici Makedonaca u Hrvatskoj i Makedonskoj pravoslavnoj crkvi kao i svim Makedonskim crkvenim općina u Republici Hrvatskoj.