Program rada za 2012. godinu

Program rada za 2012. godinu

1. Informiranje

– Web stranica Vijeća
– Informator Vijeća preko “Makedonskog glasa“ koji izdaje Zajednica Makedonaca u Republici Hrvatskoj

2. Izdavaštvo

– Monografija – Doprinos Makedonaca u Domovinskom ratu
– Autobiografija Makedonaca u Hrvatskoj
– Poezija Makedonaca u Hrvatskoj

3. Manifestacije

– Dan Vijeća i obilježavanje drugih značajnih godišnjica

4. Edukacija

– Edukacijsko sutudijsko putovanje djece koja pohađaju izbornu nastavu na makedonskom jeziku

5. Programske aktivnosti VMNM Grada Zagreba u suradnji sa makedonskim manjinskim i drugim asocijacijama na realizaciji pojedinačnih i zajedničkih programskih sadržaja u zemji i inozemstvu

– Suradnja sa udrugama, kulturnim i drugim institucijama iz Hrvatske te Republike Makedonije na realizaciji programa
– Suradnja sa matičnom zemljom i dijasporom
– Obilježavanje značajnih datuma uključujući i procese približavanja R. Makedonije u Euro-Atlanskim asocijacijama
– Suradnja sa Hrvatskom nacionalnom manjinom i ostalim manjinama u R.Makedoniji

6. Suradnja s Koordinacijama nacionalnih manjina

URBROJ:VMAK – 13/2012
U Zagrebu, 19.01.2012.

Predsjednik Vijeća MNMGZ
Tome Apostoloski