Преглед на трошоците по години

  PREGLED POJEDINIH TROŠKOVA PO GODINAMA      
             

Red.broj

Opis

2009.

2010.

2011.

Do 07.09.

Od 08.09.

UKUPNO (e+f)

a

b

c

d

e

f

g

1

Reprezentacija

27.637,31

7.861,62

9.988,71

9.258,76

19.247,47

A.

UKUPNO

27.637,31

7.861,62

9.988,71

9.258,76

19.247,47

2

Dnevnici za sl.put.-u zemji

1.020,00

680,00

850,00

 

850,00

3

Dnevnici za sl.put.-u inozem.

8.406,82

10.780,98

     

4

Troš.smješt. Na sl.putu- u zemlji

1.500,00

 

2.688,00

 

2.688,00

5

Troš.smješt. Na sl.putu- u unoze.

15.858,34

12.829,76

     

6

Troš.prijev.na sl.putu-u zemlji.

4.264,00

3.156,00

     

7

Troš.prijev.na sl.putu-u inozem.

12.733,50

12.311,00

     

8

Ostal. Troškovi sl.puta

970,20

       

B.

UKUPNO

44.752,86

39.757,74

3.538,00

0,00

3.538,00

9

Loko vožnja

18.728,00

17.948,00

16.729,46

 

16.729,46

C.

UKUPNO

18.728,00

17.948,00

16.729,46

0,00

16.729,46

 

UKUPNO (A+B+C)

91.118,17

65.567,36

30.256,17

9.258,76

39.514,93