Novogodišnji darovi za učenike makedonskog jezika

Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba i ove godine darivalo je učenike koji pohađaju nastavu makedonskog jezika i kulture po modelu „C“ Ministarstva obrazovanja Republike Hrvatske.
Članovi Vijeća posjetili su i darivali učenike u I. Gimnaziji 2. prosinca 2017. godine, učenike O.Š. Augusta Harambašića 8. prosinca 2017. godine te učenike O.Š. Nikole Tesle. 9. prosinca 2017. godine.
Učenici su na poklon dobili novogodnišnji paketić, čokoladu i po jedan primjerak knjige „Makedonske legende i predaje“ koju je Vijeće izdalo tijekom 2017. godine.

10 6 1