Posjet delegacije iz Agencije za iseljeništvo Repbulike Makedonije

0U sklopu novog Programa rada za 2018. godinu Agencija za iseljeništvo Republike Makedonije sa svojim novoimenovanim direktorom Nikolom Šalvarinovim, planirala je ostvariti radne posjete državama gdje je broj iseljenika iz Makedonije najveći.
5. ožujka 2018. godine delegacija iz Agencije za iseljeništvo u sastavu direktor Nikola Šalvarinov, Biljana Kostova, rukovoditelj Sektora za unapređenje i održavanje veza sa iseljenicima, i Zoran Arsov, savjetnik za informiranje, posjetili su Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba. Susretu su nazočili osim predsjednika Vijeća Tome Apostoloskog i članovi predsjedništva Liljana Grujoska, Violeta Šterjov i Orce Lambevski te članica Vijeća Nedka Trkulja i izvršna tajnica Vijeća, Marika Abramović.
Na početku susreta, predsjednik Vijeća, Tome Apostoloski, upoznao je goste sa funkcijom Vijeća, načinom izbora kao i aktivnostima kojima se bavi kao i s programima koje planira realizirati tijekom godine.
Nakon toga, direktor Nikola Šalvarinov prisutne je upoznao s Programom rada Agencije za iseljeništvo za 2018. godinu. Kao prvo naveo je efikasniji i lakši pristup iseljenicima do institucija u Republici Makedoniji, uz pomoć Agencije kao posrednika. Zatim se osvrnuo na promociju materinskog jezika i kulture među iseljenicima te kako da se poveće interes za to, osobito kod mladih. Kao dio programa je i promocija sportskih aktivnosti, organiziranih od strane iseljeničkih organizacija, za aktivno uključivanje mladih, preko sportskih klubova koji bi bili dio iseljeničkih organizacija. Zatim tu je i uloga Agencije za iseljeništvo kao posrednika u povezivanju i ostvarivanju suradnje između makedonskih organizacija u Republici Srbiji, Republici Hrvatskoj, Republici Sloveniji i Federaciji Bosni i Hercegovini, sa organizacijama u Republici Makedoniji, u kojima su uključeni iseljenici iz pojedinih država, sve s ciljem unapređenja kulturnih, obrazovnih, ekonomskih veza kao i drugih aspekata između samih država.
Na susretu su razmjenjene informacije koje će omogućiti da se u budućnosti uspostavi bolja komunikacija sa Agencijom za iseljeništvo i iseljeničkim organizacijama u dijaspori.