Peti mandat

Peti mandat

Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba

Dana 5. svibnja 2019. godine po peti put održani su izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prema podacima Gradskog izbornog povjerenstva, u Gradu Zagrebu, od ukupno 1199 birača pripadnika makedonske nacionalne manjine upisanih u popis birača, glasovanju je pristupilo 170 birača, odnosno 14,18%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 170 birača, odnosno 14,18% i izabralo 25 člana Vijeća makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba.
Konstituirajuće sjednice vijeća izabranih na izborima 5. svibnja 2019. godine, održane su za devet vijeća nacionalnih manjina grada Zagreba, 7. lipnja 2019. godine u Gradskoj upravi. Sjednice je na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju ovlaštenja za sazivanje konstituirajućih sjednica vijeća nacionalnih manjina, sazvao gradonačelnik Milan Bandić.
Između 25 vijećnika Vijeća makedonske nacionalne manjine, za predsjednika je izabran Blagoja Mirčevski a za zamjenicu predsjednika Tinka Barbutov Krsteva.

Novi saziv Vijeća makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba:
1. Goran Andonoski
2. Tinka Barbutov Krsteva
3. Olga Čiček
4. Nikolče Cvetanovski
5. Ivan Dimoski
6. Irinka Angelova-Popržan
7. Ljubinka Bambir
8. Zoran Bogdanovski
9. Naum Jovanoski
10. Elizabeta Planinić
11. Branko Ristovski
12. Katerina Zeković
13. Spomenka Demnieva
14. Stojče Kmetski
15. Jangel Malinov
16. Blagoja Mirčevski
17. Ana Golenko
18. Darko Radevski
19. Zorica Velinovska
20. Tode Čučukovski
21. Gordana Koleski
22. Daniel Lazov
23. Vlade Malečkov
24. Gordana Stojkov
25. Monika Kordić