Prvi mandat

VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA

– prvi mandat –

Članovi Vijeća izabrani su na izborima 18. svibnja 2003. Konstituirajuća sjednica Vijeća održana je 9. srpnja 2003., a na poziv tadašnje gradonačelnice Grada Zagreba gđe Vlaste Pavić. Konstituirajuću sjednicu je otvorio zamjenik gradonačelnice Grada Zagreba gosp. Stipe Tojičić. Konstituirajuća sjednica održana je u službenim prostorijama Gradskog poglavarstva Grada Zagreba, Trg Stjepana
Radića 1. Prema objavljenim rezultatima gradskog izbornog povjerenstva verificirani su mandati sljedećih članova Vijeća makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba: Za prvog predsjednika Vijeća makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba izabran je Anastas Odžaklieski (biografija), a za zamjenika predsjednika izabran je Tome Apostoloski. Za prijedlog kandidata za člana Savjeta za nacionalne manjine izabran je bio gosp. Tomislav Zojčeski koji je kasnije i izabran za člana Savjeta za nacionalne manjine. Na žalost, gosp. Tomislav Zojčeski preminuo je nakon jedne godine mandata. Za administrativnu tajnicu Vijeća naknadno je izabrana gđa Anka Rabuzin

Članovi vijeća:
Tome Apostolski

Liljana Dirnova-Peternel

Vančo Carev

Kalijana Dukić

Lena Đapić

Renata Fürst

Marjan Gigovski

Nikola Grozdanovski

Tomislav Grujoski

Vita Huzjan

Nikola Ilievski (preminuo 07./2005.)

Vukašin Joveski(odustao od mandata)Slavica Koretić

Slobodanka Lovenjak

Mihail Ničota

Anka Rabuzin

Trajan Stefanovski

Goran Stojkovski (odustao od mandata)

Cvetanka Šestan

Kostadinka Šimunić

Blagoj Šterjov

Kiril Tanatarec

Lazar Tošanov

Nikola Trajkoski

Nakon konstituiranja Vijeća suočili smo se s raznim problemima: nismo imali poslovni prostor, nismo imali opremu, niti osobu zaposlenu u Vijeću. Iste takve probleme imala su i ostala Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina Grada Zagreba. U cilju zajedničkog rješavanja navedenih problema devet Vijeća i dva predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba odlučila su formirati, po Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, Koordinaciju nacionalnih manjina Grada Zagreba. Potpisivanje sporazuma o pristupanju Koordinaciji dogodilo se dana 10.12.2003. (Dan ljudskih prava), na svečanoj sjednici u Gradskoj skupštini Grada Zagreba.

Detaljne informacije o Koordinaciji mogu se naći pod našom rubrikom Koordinacija nacionalnih manjina Grada Zagreba. Danas, za razliku od navedenog perioda kada smo imali samo Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina u RH, imamo mogućnost za normalno djelovanje Vijeća naše nacionalne manjine, kao i ostalih Vijeća, zahvaljujući zajedničkom radu Koordinacije i lokalne samouprave Grada Zagreba. Gotovo sva Vijeća i predstavnici u Zagrebu danas imaju riješeno pitanje poslovnog prostora i sredstva za tzv. hladni pogon, sredstva za plaće za zaposlene radnike, te sredstva za programe rada Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba.