Polica privatnosti

Tko smo mi

Mi smo Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba. Adresa naše web-stranice je: http://www.makedonci-zagreb.hr i ovo Pravilo privatnosti odnosi se na Vaše korištenje ove internet stranice.

Koje osobne podatke prikupljamo i zašto

Od posjetitelja ne prikupljamo osobne podatke.

Komentari

Komentiranje na našim stranicama nije omogućeno.

Kontakt forma

Ako nas kontaktirate putem kontakt forme, zaprimamo na email osobne podatke koji se prenose putem e-pošte (Vaša email adresa i Vaše ime i prezime). Ti podaci potrebni su nam za kontakt s Vama.

Vaše podatke dobivene ovim putem ne koristimo za ijednu drugu svrhu osim za onu koju ste naveli u poruci. Ne šaljemo newslettere niti promotivne materijale.

Kolačići

Naša stranica koristi kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke koje preglednik sprema na računalni sustav.

Informacije i ponude web stranice mogu se putem kolačića optimizirati tako da je na prvom mjestu korisnik i njegovo korisničko iskustvo. Svrha toga je u tome da korisnik lakše koristi web stranicu. Npr, korisnik koji koristi kolačiće ne mora pri svakom pristupanju web stranici odabirati jezik jer taj postupak preuzima web stranica koja smješta kolačić na računalni sustav.

Lista kolačića koje koristimo na stranici:

Naziv kolačića Svrha
qtrans_front_language Ovaj kolačić pamti odabir prikaza jezika na ovim stranicama.

Kako ukloniti kolačiće

Kolačiće koje zaprimate sa naše internet stranice lako možete ukloniti sa svojeg računala prateći upute na sljedećim poveznicama i prateći upute ovisno o internet pregledniku kojeg koristite:

Ugrađeni sadržaj s drugih web-stranica

Članci na ovoj web-stranici mogu sadržavati ugrađeni sadržaj (npr. video, slike, članke, itd.). Ugrađeni sadržaj sa drugih web-stranica ponaša se istovjetno kao da je posjetitelj posjetio tu drugu web-stranicu.

Ove web-stranice možda prikupljaju podatke o vama, koriste kolačiće, imaju ugrađeno dodatno praćenje od trećih strana, i nadgledaju vašu interakciju s tim ugrađenim sadržajem, uključujući praćenje vaše interakcije s ugrađenim sadržajem ako imate račun i prijavljeni ste na web-stranici.

S kime dijelimo vaše podatke

Ne prodajemo, ne razmjenjujemo i ne otkrivamo Vaše osobne podatke dobivene putem kontakt obrasca ili emaila.

Koliko dugo čuvamo Vaše podatke

Podatke dobivene emailom preko kontakt obrasca sa ove internet stranice čuvamo do 90 dana od dana zaprimanja posljednje poruke.

Koja prava imate nad svojim podacima

Ako imate račun na ovoj web-stranici, imate pravo u bilo koje vrijeme zatražiti brisanje i uklanjanje svih podataka koji se nalaze spremljeni kod nas. Zahtjev za brisanje/zaborav se izvršava u roku do 48 sati. Ovo ne uključuje bilo koje podatke koje smo obavezni držati za administrativne, pravne ili sigurnosne namjene.

Vaša prava kao ispitanika
a) Pravo na potvrdu osobnih podataka

Svaki nositelj podataka ima pravo garantirano od strane Zakonodavstva EU da od voditelja obrade osobnih podataka dobije potvrdu koriste li se ili obrađuju njegovi ili njeni osobni podaci. Ako nositelj podataka želi iskoristiti ovo pravo na potvrdu, on ili ona u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka.

b) Pravo na pristup osobnim podacima

Svaki nositelj podataka ima pravo garantirano od strane Zakonodavstva EU da u svakom trenutku od voditelja obrade osobnih podataka dobije besplatnu informaciju o svojim osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i kopiju traženih osobnih podataka. Nadalje, Europske odredbe i direktive omogućuju nositelju podataka pristup sljedećim informacijama:

 • svrha obrade osobnih podataka;
 • vrsta traženih osobnih podataka;
 • primatelj ili vrsta primatelja s kojima su podijeljeni osobni podaci, posebno primatelji iz trećih zemalja ili međunarodnih organizacija;
 • gdje je moguće, predviđeni period čuvanja osobnih podataka, ili u slučaju nemogućnosti kriterij koji određuje taj period;
 • postojanje prava nositelja podataka da od voditelja obrade osobnih podataka zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka, ograničenje obrade osobnih podataka nositelja podataka ili pravo nositelja podataka na prigovor protiv obrade osobnih podataka;
 • postojanje prava podnošenja žalbe nadzornom tijelu;
 • ako osobni podaci nisu prikupljeni direktno od nositelja podataka, dostupne informacije o izvoru osobnih podataka;
 • postojanje automatiziranog procesa donošenja odluka na koje se odnosi Članak 22, Stavci 1 i 4 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, i u navedenom slučaju dostupne informacije o logici automatizma, kao i važnost i predviđene posljedice po nositelja podataka. Nadalje, nositelj podataka ima pravo na informaciju ako se njegovi ili njeni osobni podaci prenose na treće zemlje ili međunarodne organizacije. U tom slučaju nositelj podataka ima pravo na informaciju o sigurnosnim mjerama provedenim u prijenosu

Nadalje, nositelj podataka ima pravo dobiti informacije o tome jesu li osobni podaci preneseni u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju. Ako je to slučaj, nositelj podataka ima pravo biti obaviješten o odgovarajućim zaštitnim sredstvima vezanima uz prijenos.

Ako nositelj podataka želi iskoristiti ovo pravo na pristup, u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka.

c) Pravo na ispravak osobnih podataka

Svaki nositelj podataka ima pravo garantirano od strane Zakonodavstva EU da u svakom trenutku od voditelja obrade osobnih podataka dobije ispravak netočnih osobnih podataka. Imajući u vidu svrhu obrade osobnih podataka, nositelj podataka ima pravo da mu/joj se nepotpuni osobni podaci upotpune, uz ostalo i putem upotpunjujuće izjave.

Ako nositelj podataka želi iskoristiti ovo pravo na ispravak, u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka.

d) Pravo na brisanje osobnih podataka (Pravo na zaborav)

Svaki nositelj podataka ima pravo garantirano od strane europskog zakonodavstva da u svakom trenutku od voditelja obrade osobnih podataka traži brisanje osobnih podataka vezanih uz nositelja podataka bez odgode. Voditelj obrade osobnih podataka ima obvezu bez odgode obrisati osobne podatke gdje je primjenjiv barem jedan od uvjeta, sve dok obrada nije nužna:

 • osobni podaci više nisu potrebni u smislu svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni.
 • nositelj podataka je povukao privolu za obradu osobnih podataka koja se temelji na Članku 6, Stavku 1 ili Članku 9, Stavku 2 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, i gdje više ne postoji zakonska osnova za obradu podataka.
 • nositelj podataka se protivi obradi podataka prema Članku 21, Stavku 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, a ne postoji zakonska osnova za obradu podataka, ili se nositelj podataka protivi obradi podataka prema Članku 21, Stavku 2 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka.
 • osobni podaci su protuzakonito obrađeni.
 • osobni podaci se moraju izbrisati prema zakonskoj obavezi po Zakonodavstvu EU ili zakonima države članice čije je voditelj obrade osobnih podataka državljanin.
 • osobni podaci su prikupljeni u svezi s ponudom usluge informacijskog društva prema Članku 8, Stavku 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. Ukoliko je barem jedan od gore navedenih razloga primjenjiv, a nositelj podataka zatraži brisanje osobnih podataka koje prikuplja web stranica makedonci-zagreb.hr, on ili ona mogu kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka. Voditelj obrade osobnih podataka će osigurati da se brisanje osobnih podataka izvrši odmah.

Ako se primjenjuje jedan od gore navedenih razloga, a nositelj podataka želi zatražiti brisanje osobnih podataka koje je pohranilo Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba., on ili ona mogu u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika voditelja obrade osobnih podataka. Djelatnik tvrtke Vijeća makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba odmah će se pobrinuti da se zahtjev za brisanjem odmah ispuni.

Na mjestima gdje je voditelj obrade osobnih podataka dopustio objavu osobnih podataka, a po Članku 17, Stavku 1 je obavezno brisanje navedenih osobnih podataka, voditelj obrade osobnih podataka će vodeći obzira o tehničkom izvedivosti i troškovima primjene poduzeti razumne korake, uključujući tehničke mjere, kako bi obavijestio druge voditelje obrade osobnih podataka da je nositelj podataka zatražio brisanje svih poveznica, kopija ili replika osobnih podataka, sve dok njihova obrada više nije potrebna. Voditelj obrade osobnih podataka na web stranici makedonci-zagreb.hr će osigurati provedbu navedenih mjera u svakom pojedinačnom slučaju.

e) Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka

Svaki nositelj podataka po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo da od voditelja obrade osobnih podataka pribavi pravo na ograničenje obrade osobnih podataka u slučajevima gdje je sljedeće primjenjivo:

 • točnost osobnih podataka je osporena od strane nositelja podataka što omogućuje voditelju obrade osobnih podataka da provjeri točnost osobnih podataka.
 • obrada osobnih podataka je protuzakonita, a nositelj podataka se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje uporabe navedenih osobnih podataka.
 • voditelju obrade osobnih podataka osobni podaci više nisu potrebni za obradu, međutim nositelju podataka su potrebni za uspostavu, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva.
 • nositelj podataka se usprotivio obradi osobnih podataka prema Članku 21, Stavku 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka čekajući provjeru nadjačavaju li zakonski temelji voditelja obrade osobnih podataka one nositelja podataka.

Ukoliko je barem jedan od gore navedenih razloga primjenjiv, a nositelj podataka zatraži ograničenje obrade osobnih podataka koje prikuplja web stranica makedonci-zagreb.hr, on ili ona mogu kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka. Voditelj obrade osobnih podataka će osigurati ograničenje obrade osobnih podataka.

f) Pravo na prenosivost osobnih podataka

Svaki nositelj podataka po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo da primi osobne podatke koji se odnose na njega ili nju od strane voditelja obrade osobnih podataka, u strukturiranom, većinski korištenom i čitkom formatu. nositelj podataka ima pravo prenijeti navedene osobne podatke nekom drugom voditelju obrade osobnih podataka od trenutnog voditelja obrade osobnih podataka bez ikakvih smetnji, sve dok je obrada osobnih podataka temeljena na privoli po točki A, Članka 6, Stavka 1 ili točki A, Članka 9, Stavka 2 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, ili po ugovoru prema točki B, Članka 6, Stavka 1 Opće uredbe o zaštiti podataka, a obrada podataka se vrši automatski, sve dok obrada podataka nije nužna za zadatke od javnog interesa ili za obavljanje službene dužnosti voditelja obrade osobnih podataka.

Nadalje, po postojećem pravu na prenosivost osobnih podataka iz Članka 20, Stavka 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, nositelj podataka ima pravo da se njegovi ili njeni osobni podaci prenesu direktno između voditelja obrade osobnih podataka gdje je to tehnički izvedivo gdje taj postupak ne ugrožava prava i slobode drugih nositelja podataka.

Kako bi iskoristio svoje pravo na prenosivost osobnih podataka, nositelj podataka u svakom trenutku može kontaktirati zaposlenika Vijeća makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba

g) Pravo na prigovor

Svaki nositelj podataka po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo na prigovor temeljen na vlastitoj situaciji, u svakom trenutku, na obradu osobnih podataka koji se odnose na nositelja podataka, a temelji se na točkama E i F Članka 6, Stavka 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. Također se može primijeniti na profiliranje temeljeno na ovoj Uredbi.

Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba u slučaju prigovora neće nastaviti obradu osobnih podataka, osim u slučaju kad postoji ozbiljan zakonski temelj za obradu osobnih podataka, a koji može premostiti interese, prava i slobode nositelja podataka, ili za uspostavu, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva.

Ukoliko Vijeća makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba vrši obradu osobnih podataka u marketinške svrhe, nositelj podataka ima pravo na prigovor u bilo kojem trenutku protiv obrade osobnih podataka koji se koriste u te svrhe. Ovo se primjenjuje i za profiliranje koje je usko povezano za svrhe takvog direktnog marketinga. Ako nositelj podataka izrazi prigovor protiv obrade osobnih podataka u svrhe direktnog marketinga, Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba i web stranica makedonci-zagreb.hr više neće vršiti obradu osobnih podataka nositelja podataka za svrhu direktnog marketinga.

Dodatno, nositelj podataka ima na osnovu vlastite situacije pravo na prigovor protiv obrade osobnih podataka od strane Vijeća makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba, a koji se koriste u znanstveno-istraživačke ili statističke svrhe prema Članku 89, Stavak 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, osim ako je obrada podataka potrebna u svrhu javnog interesa.

Kako bi iskoristio pravo na prigovor, nositelj podataka u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka web stranice makedonci-zagreb.hr. Uz to, nositelj podataka u kontekstu korištenja usluga informacijskog društva, usprkos Uredbi 2002/58/EC, može iskoristiti svoje pravo na prigovor automatiziranim sredstvima koristeći se tehničkim specifikacijama.

h) Automatizirano donošenje odluka, uključujući i profiliranje

Svaki nositelj podataka po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo da ne bude predmet donošenja odluka koje se temelje isključivo na automatiziranoj obradi osobnih podataka, uključujući profiliranje, a koje mogu stvoriti pravne ili slične posljedice po njega ili nju, sve dok odluka (1) nije dio dogovora između nositelja podataka i voditelja obrade osobnih podataka, ili (2) nije dopuštena po zakonima EU ili pojedine države članice koji donose primjerene mjere koji će čuvati prava, slobode i interese nositelja podataka, ili (3) nije temeljena na izričitoj privoli nositelja podataka.

Ako je odluka (1) potrebna za ugovor između nositelja podataka i voditelja obrade osobnih podataka, ili (2) se temelji na izričitoj privoli nositelja podataka, Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba će provesti mjere koje će čuvati prava, slobode i interese nositelja podataka, minimalno pravo na ljudsku intervenciju od strane voditelja osobnih podataka kojem će izraziti svoj stav i osporavanje odluke.

Ako nositelj podataka želi iskoristiti prava u vezi automatiziranog individualnog donošenja odluka, u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka web stranice makedonci-zagreb.hr.

i) Pravo na povlačenje i ukidanje privole

Svaki nositelj podataka po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo da povuče i/ili ukine svoju privolu za obradu osobnih podataka u svakom trenutku.

Ako nositelj podataka želi iskoristiti pravo da povuče i/ili ukine svoju privolu, u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka web stranice makedonci-zagreb.hr.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka

Članak 6, Stavak 1, Podstavak A Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka je pravna osnova za postupke obrade osobnih podataka za koje smo dobili privolu. Ako je obrada osobnih podataka nužna za provedbu ugovora kojeg je nositelj podataka dio, kao npr kad je obrada osobnih podataka nužna za isporuku roba ili usluga, obrada osobnih podataka temelji se na Članku 6, Stavku 1, Podstavku B Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. Isto se primjenjuje prilikom obrada osobnih podataka koje su potrebne kako bi se provele predugovorne mjere, npr pri upitima vezanim za proizvode ili usluge. Ako je pravna ili fizička osoba predmet pravne obveze kod koje je obrada osobnih podataka nužna, kao npr ispunjavanje poreznih obveza, obrada osobnih podataka temelji se na Članku 6, Stavku 1, Podstavku C Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. U rijetkim slučajima obrada osobnih podataka je neophodna kako bi se zaštitili interesi nositelja podataka ili neke druge fizičke osobe. Npr, u slučaju da se nositelj podataka ozlijedi prilikom posjeta prostoru vlasnika ove web stranice, osobni podaci poput imena, dobi, podataka o zdravstvenom osiguranju ili neka druga vitalna informacija će se morati proslijediti liječniku, bolnici ili nekoj trećoj osobi. Takva obrada podataka temelji se na Članku 6, Stavku 1, Podstavku D Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. Na kraju, obrada osobnih podataka može se temeljiti i na Članku 6, Stavku 1, Podstavku F Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. Ova pravna osnova koristi se u postupcima obrade osobnih podataka kada nije primjenjiva niti jedna prijašnja pravna osnova, ako je obrada osobnih podataka nužna za legitimne interese vlasnika web stranice makedonci-zagreb.hr ili neke treće strane, osim u situacijama gdje navedeni interesi ugrožavaju osnovna prava i slobode nositelja podataka, a koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Ovakva obrada osobnih podataka je naročito dozvoljena budući je posebno napomenuta od Zakonodavstva EU. Predviđeno je da je moguće pozvati se na legitimni interes ako je nositelj podataka klijent voditelja obrade osobnih podataka.

Postojanje automatiziranog procesa donošenja odluka

Ne koristimo automatizirani proces donošenja odluka, odnosno profiliranje.

Kontakt informacije

Vijeća makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba

Adresa sjedišta: Zagreb, Remetinečka cesta 79 c
Telefon: +385 1 655 61 06, telefaks: +385 1 655 61 06

Usklađenost i izmjena pravila o privatnosti

Ova je pravila o privatnosti su trenutno važeća te su zadnji puta ažurirana u svibnju 2018. godine.

Možda će biti potrebno promijeniti pravila o privatnosti zbog poboljšanja na našoj web stranici zbog promijenjenih pravnih ili službenih zahtjeva.