Programi

Programi za 2011. godinu

1.    Informiranje:

Web stranica (I – IV kvartal)

2.    Izdavaštvo:

Zajedničko izdavaštvo u suradnji sa makedonskim udrugama i drugim asocijacijama iz Republike Hrvatske i inozemstva
Zbirka muzičko obrađeniih makedonskih pjesama (I kvartal)
Rječnik: “Hrvatsko-makedonski” (II kvartal)

3. Manifestacije

Dan Vijeća i obilježavanje drugih značajnih godišnjica (I – IV kvartal)

4. Programske aktivnosti VMNM grada Zagreba u suradnji sa makedonskim manjinskim i drugim asocijacijama na realizaciji pojedinačnih i zajedničkih programskih sadržaja u zemlji i inozemstvu (I – IV kvartal):

suradnja sa udrugama, kulturnim i drugim institucijama iz Hrvatske te Republike Makedonije na realizaciji programa
suradnja sa matičnom zemljom i dijasporom
obilježavanje značajnih datuma uključujući i procese  približavanja R.Makedonije u euro – atlanskim asocijacijama
suradnja sa Hrvatskom nacionalnom manjinom i ostalim manjinama  u R.Makedoniji
suradnja s koordinacijama nacionalnih manjina (I – IV kvartal)

 

Sukladno odredbama Statuta Vijeća makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba, koordinaciju realizacije Program rada provodi Predsjedništvo Vijeća u suradnji sa Komisijom za program. Pravo je i dužnost Predsjedništva da kontinuirano prateći realizaciju donosi neophodne odluke koje mogu proizići iz novonastalih okolnosti vezanih za dinamiku i obim osiguranih sredstava kao i redefiniranja prioriteta u obimu i sadržaju pojedinih programskih cjelina.

Detaljniji opis Programa rada za 2011.godinu biti će naknadno izrađen.

URBROJ: 04/2011.
Zagreb,  20. 01. 2011.godine

Predsjednik Vijeća MNMGZ
Anastas S.Odžaklieski


Programi za 2010. godinu

1. Informiranje

Web stranica Vijeća
Bilten Vijeća

2. Izdavaštvo

Rječnik: „Makedonsko-Hrvatski” i „Hrvatsko-Makedonski” (dvojezično izdanje) u suradnji s makedonskim i drugim asocijacijama iz R.Hrvatske i inozemstva

3. Manifestacije

Dan Vijeća i obilježavanje drugih značajnih godišnjica

4. Edukacija

Programi edukacije članova Vijeća za obavljanje njihovih dužnosti

5. Program aktivnosti VMNM Grada Zagreba u suradnji sa makedonskim manjinskimi drugim asocijacijama na realizaciji pojedinačnih i zajedničkih programskih sadržaja u zemji i inozemstvu

suradnja unutar zemlje – Svemakedonska koordinacija u RH
suradnja sa matičnom zemljom i dijasporom
suradnja sa kulturnim i drugim institucijama iz R.Makedonije te R.Hrvatske na realizaciji programa
zajednička realizacija programa: gostovanje „Dramskog teatra” iz Skopja sa predstavom „Komšiluk naopaku”
obilježavanje značajnih događaja i osoba uključujući i proces približavanja R.Makedonije Euro-Atlanskim asocijacijama
suradnja sa hrvatskom nacionalnom manjinom u R.Makedoniji i šire

6. Suradnja s Koordinacijama nacionalnih manjina Grada Zagreba

U Zagrebu, 19.01.2010.

 

Programi za 2009. godinu

1. Informiranje

Web stranica
Bilten Vijeća

2. Izdavaštvo

Knjiga: „Makedonska tradicionalna kuharica” II dio (dvojezično)

3. Manifestacije

Dan Vijeća

4. Edukacija

Program edukacije članova Vijeća na makedonskom jeziku i pismu(rad na PC)

5. Program aktivnosti VMNM Grada Zagreba u suradnji sa makedonskim manjinskim i drugim asocijacijama sa pojedinačnim i zajedničkim programima u zemlji inozemstvu

suradnja unutar zemlje – Svemakedonska koordinacija u RH
suradnja sa matičnom zemljom i dijasporom
suradnja sa kulturnim institucijama iz R.Makedonije te R.Hrvatske na realizaciji programa
obilježavanje značajnih dostignuća uključujući i približavanje R.Makeodnije u Atlanskim asocijacijama i Europske unije
suradnja sa hrvatskom nacionalnom manjinom u R.Makedoniji i šire

6. Suradnja s Koordinacijom nacionalnim manjina Grada Zagreba

U Zagrebu, 23.12.2008.

 

Programi za 2008. godinu

1. Informiranje

Web stranica
Bilten Vijeća

2. Izdavaštvo

Knjiga: “Makedonska tradicionalna kuharica” (dvojezično)
Predstavljanje Istre u suradnji sa Makedonskom Udrugom žena

3. Manifestacije

Dan Vijeća

4. Edukacija

Program edukacije članova Vijeća na makedonskom jeziku i pismu (rad na osobnom računalu )

5. Program aktivnosti VMNM Grada Zagreba u suradnji sa Makedonskom zajednicom i drugim asocijacijama sa pojedinačnim i zajedničkim programima u zemlji i inozemstvu

suradnja unutar zemlje – Svemakedonska Koordinacija u RH
suradnja sa matičnom zemljom i dijasporom
studijsko putovanje u Republici Makedoniji
obilježavanje značajnih dostignuća uključujući R.Makedoniju u Atlanskim asocijacijama i Europske Unije
suradnja sa hrvatskom nacionalnom manjinom u R.Makedoniji
Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba kao član

Koordinacije nacionalnih manjina Grada Zagreba sudjelovat će u planiranju i realizaciji zajednički donešenih programa Koordinacije NMGZG

6. Ostvarivanje političkih prava, upotreba jezika i pisma, predstavljanje makedonske nacionalne manjine pred predstavničkim tijelima i izvršnim tijelima regionalne samouprave i sl.

U Zagrebu, 12.11.2007.

 

Programi za 2007. godinu

1. Informiranje

Web stranica
Bilten Vijeća

2. Izdavaštvo

Sufinanciranje III. CD-a “Ezerki i 7/8”

3. Manifestacije

Dan Vijeća
Predstavljanje monografije: Nikola Grozdanovski – Kole

4. Edukacija

Osnivanje Makedonske Udruge žena (MUŽ) i održavanje radionice o radu udruge

5. Odgoj i obrazovanje

Reprodukcija makedonskih narodnih pripovjedaka

6. Suradnja sa pripadnicima makedonske zajednice

suradnja unutar zemlje – Svemakedonska Koordinacija u RH
aktivnosti vezane za predstojeće izbore za Vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj
suradnja sa matičnom zemljom
suradnja sa makedonskom dijasporom
suradnja sa hrvatskom nacionalnom manjinom u Republici Makedoniji
suradnja sa drugim organizacijama i pojedincima iz tuzemstva i inozemstva

7. Ostvarivanje političkih prava, upotreba jezika i pisma, predstavljanje makedonske nacionalne manjine pred predstavničkim tijelima i izvršnim tijelima regionalne samouprave i sl.

8. Zajednički programi

Koordinacija nacionalnih manjina Grada Zagreba

U Zagrebu, 30.10.2006.

 

Programi za 2006. godinu

1. Svemakedonska koordinacija u Republici Hrvatskoj
2. Informiranje – bilten vijeća
3. Reprodukcija makedonskih narodnih pripovjedaka
4. Dan vijeća
5. Koordinacija nacionalnih manjina Grada Zagreba

U Zagrebu, 15.04.2006.

 

Programi za 2005. godinu

1. Web stranica
2. Dan vijeća – makedonska večer
3. Obilježavanje makedonskog nacionalnog praznika “Ilinden”
4. Obilježavanje dana državnosti Republike Makedonije

U Zagrebu, 18.02.2005