Prvi mandat

 

SVEMAKEDONSKA KOORDINACIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

– prvi mandat –

 Formirana je temeljem članka 3., 14. i 15. Ustava Republike Hrvatske, te III. poglavlja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine 155/2002) i Sporazuma o osnivanju Svemakedonske koordinacije u Republici Hrvatskoj, sklopljenog dana 26.11.2004. god.. U organizaciji Vijeća makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba dana 26.11.2004. god. u hotelu “Palace“ u Zagrebu svečano je potpisan Sporazum o formiranju Svemakedonske koordinacije u Republici Hrvatskoj.

Svečano je potpisan Sporazum između:

Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba koje je zastupao predsjednik Anastas Odžaklieski

Vijeće makedonske nacionalne manjine za Grad Rijeku koje je zastupao predsjednik Mihajlo Davčevski

Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Pule koje je zastupala predsjednica Olga Angelovska

Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Splita koje je zastupala predsjednica Anica Plazonić

Predstavnik makedonske nacionalne manjine Istarske županije Slavica Sagadin

predstavnici Primorsko-goranske županije Levko Cvetkovski i predstavnik Splitsko- dalmatinske županije Vladimir Apostolski, odluke o pristupanju Sporazumu donijeli su ranije, a sam Sporazum su potpisali nakon gore navedenog svečanog potpisivanja Sporazuma.

Na istoj sjednici nakon potpisivanja Sporazuma prisutni potpisnici održali su konstitutivnu sjednicu Svemakedonske koordinacije u Republici Hrvatskoj na kojoj su izabrani:

Anastas Odžaklieski – predsjednik Svemakedonske koordinacije

Mihajlo Davčevski – potpredsjednik

Olga Angelovska – potpredsjednik

Anica Plazonić – potpredsjednik

Izabrano rukovodstvo Svemakedonske koordinacije ujedno su i članovi predsjedništva Svemakedonske koordinacije u kojem sastavu treba biti izabran još jedan član predsjedništva iz redova izabranih predstavnika.

 

Zacrtani su glavni ciljevi Svemakedonske koordinacije za naredni period i to:

podnošenje zahtjeva za registraciju Svemakedonske koordinacije kao pravni subjekt

izvršiti pripreme za izbor predstavnika u jedinicama lokalne samouprave na teritoriju cijele Republike Hrvatske u kojima smo imali uvjete za izbor a nismo ih ostvarili u prethodnim ciklusima izbora za Vijeća i predstavnika makedonske nacionalne manjine

isticanje i rješavanje problema trenutne zastupljenosti makedonske nacionalne manjine u Saboru Republike Hrvatske a u kontaktima sa zvaničnim predstavnicima vlasti u Republici Hrvatskoj i Republici Makedoniji

pokretanje inicijative kod vlasti u Republici Makedoniji za donošenje odluke o izgradnji kulturno-informativnog centra u Zagrebu – Republici Hrvatskoj.